TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

95.29.11 Ruházati cikkek, háztartási textília javítása és átalakítása

Idetartozik:


- a használt textilruházat foltozása, javítása, műstoppolása Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a helyben megvárható nyomás textilre, konfekcionált termékre Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a muzeális értékű ruhaneműk, textíliák restaurálása, lásd 90.03.11