TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.99.20 Közösségi, társadalmi szervezetek adományozó tevékenysége

Idetartozik:


- a közösségi és társadalmi szervezetek, alapítványok adományozó tevékenysége, főleg oktatási, kutatási,
általános társadalmi vagy közérdekű célok támogatására

Nem tartozik ide:


- a hitelnyújtás, lásd 64.19.2, 64.92.1
- a szociális célú jótékonysági adománygyűjtés, lásd 88.99.19