TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.99.18 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

Idetartozik:


- a lakásbérlők egyesületeinek és a lakástulajdonosok szövetségeinek (nem képviseleti) tevékenysége
- a máshova nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó tevékenység

Nem tartozik ide:


- a szakmai szervezetek tevékenysége, lásd 94.12.10