TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.99.14 Egyéb közösségi és társadalmi célú lehetőségek támogatása

Idetartozik:


- az egyéb társadalmi egyesületek, amely közcél érdekében tevékenykedik, a tájékoztatás, a politikai
befolyás, a pénzforrás-szerzés, és hasonlók segítségével
- a hazafias célú egyesületek tevékenysége, beleértve a háborús veteránok egyesületeit
- a máshova nem sorolt közösségi, szociális és oktatási tevékenységek és lehetőségek támogatása