TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.99.13 Speciális csoportok védelme

Idetartozik:


- a speciális csoportok, mint például hátrányos helyzetűek, etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének
javítása, védelme közoktatás, politikai befolyás segítségével, valamint a közösségi ügyek és szociális
tevékenységek támogatásán keresztül