TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.91.10 Egyházi tevékenység

Idetartozik:


- az istentisztelet, vallás gyakorlás és hitoktatással kapcsolatos szolgáltatás
- a különféle vallási szolgáltatások, például egyházi esketés, gyászszertartás stb.
- az egyéb vallási szolgáltatások, beleértve a kolostorok, zárdák és hasonló szervezetek tevékenysége
- a misszionárius tevékenység

Nem tartozik ide:


- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd 85 ágazat
- az általuk nyújtott egészségügyi ellátás, lásd 86 ágazat
- az általuk nyújtott szociális ellátás, lásd 87 és 88 ágazat