TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.12.10 Szakmai érdekképviselet

Idetartozik:


- az olyan szakmai szervezetek által folytatott érdekképviselet, egyeztetés, tájékoztatás, és hasonló
szolgáltatások, amelyek tagjainak legfontosabb érdeke, elsősorban egy meghatározott tudományág vagy egy
meghatározott szakma gyakorlása, illetve valamilyen műszaki terület Idetartozik még:
- a tudós társaságok érdekképviseleti szolgáltatásai Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tudományos, akadémiai és kulturális tevékenységet folytató szakemberek, mint például írók, festők,
különböző előadóművészek, újságírók stb. egyesületeinek, kamaráinak közösségi, érdek-képviseleti
tevékenysége

Nem tartozik ide:


- az ilyen szervezetek által szervezett oktatás, lásd 85-ös ágazat