TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

94.11.10 Vállalkozói és munkaadói érdekképviselet

Idetartozik:


- az olyan vállalkozói és munkaadói szervezetek által folytatott érdekképviselet, egyeztetés, tájékoztatás, és
hasonló szolgáltatások, amelyek tagjainak legfontosabb érdeke, a kereskedelem részterületeinek fejlesztése
és felvirágoztatása, beleértve a kereskedelmi kamarák tevékenységét is

Nem tartozik ide:


- az érdekképviseletek számára mások által nyújtott PR-szolgáltatás, lásd 70.21.10
- a szakszervezeti tevékenység, lásd 94.20.10