TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

85.32.1 Alsó középfokú szakmai oktatás

Idetartozik:


- az ISCED 2. szintjén nyújtott oktatások, amelyek általában azt célozzák meg, hogy teljessé tegyék az
alapfokon megszerezhető alapvető készségeket és ismereteket, bár a tanítás jellemzően fokozottabban
tantárgyközpontú gyakran szakosodott tanárokkal, akik a szakterületükön vezetik az osztálymunkát.
Ezek a szolgáltatások olyan oktatási programokra vonatkoznak, amelyek felkészítik a résztvevőket a
közvetlen belépésre az adott foglalkozásokba, mindenfajta további képzés nélkül. Az ilyen programok sikeres
elvégzése a munkaerőpiac által is értékelt szakmai végzettséget eredményez. Idetartozik még:
- a speciális oktatási programok nyújtása ezen az oktatási szinten Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jelenlegi magyar oktatási rendszerben a speciális szakiskoláknak az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő alapszintű szakmákra felkészítő képzései
- az ezzel azonos szintű, felnőttképzés keretében folyó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakmákra felkészítő képzések Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szabadidős, hobbi, illetve önfejlesztési célból oktatási szinttel nem meghatározható képzés, lásd 85.5
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, autósiskola, lásd 85.53.11
- a szállást nem biztosító szociális ellátás részeként biztosított munkaköri képzés, lásd 88.10.13, 88.99.13