TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

82.92.10 Csomagolás

Idetartozik:


- a megrendelésre végzett árucsomagolás, pl. élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási tisztítószerek,
piperekészítmények és vasáruk csomagolása különböző automatizált és kézi technikával, beleértve a
zsugorítást vagy tömlőbe csomagolást, formába töltést és plombálást, zsákba töltést, palackozást és aerosol
töltést, tartalmazhatja a csomag áru címkézését vagy bélyegzését
- az áru- és ajándékcsomagolás
- az érme és pénzcsomagolás
- a folyadékok palackozása, beleértve az italokat és élelmiszereket Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a becsomagolt gyógyszerek csoportosítása, nagyobb egységekbe csomagolása, dijazásért vagy
megbízásos alapon

Nem tartozik ide:


- a csak információ nyomtatása a csomagolóanyagokra, lásd 18.12.16, 18.12.19
- a szállítással együtt járó csomagolás és ládázás, lásd 52.29.20
- a csomagolás tervezése, lásd 74.10.19
- a csomagolási szolgáltatás, mely magában foglalja az ügyfél tulajdonában lévő anyagok feldolgozását
különböző termékekbe (pl. víz és sűrítmény összekeverése üdítőital gyártásához, hal megsütése konzerválás
előtt, krémek és színező anyagok összekeverése kozmetikai termékekben), lásd alvállalkozás, szolgáltatás
díjazásos vagy szerződéses alapon a gyártás részeként: C nemzetgazdasági ág Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a gyógyszerek első becsomagolása csak a gyártási folyamat részeként végezhető, lásd 21.20