TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

82.19.12 Címjegyzék összeállítása, levelezés

Idetartozik:


- a telefonkönyv vagy más források alapján név és címlisták összeállítása és árusítása
- a különböző kiadványok postára adása (pl. reklám-, ismeretterjesztő, vagy egyéb más kiadványok), és
terjesztését e-mailben, borítékcímzés, bélyegezés, mérés, postai feladás

Nem tartozik ide:


- a futárszolgáltatás, lásd 53.20.1
- az adatbázis szolgáltatás, lásd 63.11.1
- a tények és információk-összeállítása, lásd 63.99.10
- a címlisták eredeti példánya, lásd 63.99.20
- a reklámanyagok terjesztése, lásd 73.11.19