TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

81.30.12 Egyéb zöldterület­kezelés

Idetartozik:


- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása:
- parkok és kertek:
- társasházaknál és bérházaknál
- köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.)
- közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.)
- autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötők)
- ipari és kereskedelmi épületeknél
- a növényzet:
- épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert)
- sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál
- álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák,
szennyvíztelep)
- erdők, arborétumok újratelepítése, fák sérüléseinek ellátása nem mezőgazdasági területen
- növényzet telepítése és tájvédelmi szolgáltatások zaj, szél, erózió, napfény káros hatásainak
kiküszöbölésére
- az egyéb nem a mezőgazdaság és erdőgazdaság körébe tartozó tájvédelmi tevékenység: az eredeti
környezeti állapot visszaállítása, a vízmegtartása, talajjavítás, árvíztározók stb. Idetartozik még:
- a kisebb járulékos tervezési és építési szolgáltatások (látványtervezés, támfalak, járdák építése stb.)

Nem tartozik ide:


- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és fatelepítés, lásd 01 és 02 ágazat
- a faiskola és erdei faiskola, lásd 01.30.10, 02.10.20
- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának fenntartása és megóvása, lásd 01.61.10
- a építési tevékenység tájrendezési céljából, lásd F nemzetgazdasági ág
- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd 71.11.4
- a kertek telepítése, gondozása és fenntartása háztartásoknál lásd 81.30.11