TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

80.10.19 Egyéb biztonsági szolgáltatás

Idetartozik:


- az őrkutyák kiképzése
- a poligráf szolgáltatás (hazugságvizsgálat)
- az ujjlenyomat vizsgálat- biztonsági információ megsemmisítése bármely adathordozón