TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

79.90.20 Idegenvezetés

Idetartozik:


- az idegenvezetéssel foglalkozó ügynöki szolgáltatás és saját számlás idegenvezetés

Nem tartozik ide:


- a tolmácsolás, lásd 74.30.12
- a horgászok, vadászok, hegymászók vezetése, lásd 93.19.13 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az utazás teljeskörű szervezése, lebonyolítása, beleértve az idegenvezetést, lásd 79.12.12