TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

78.30 Egyéb emberierőforrás­ellátás, ­gazdálkodás

Nem tartozik ide:


- az, amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás vitelével
együtt nyújtják, lásd a ténylegesen végzett tevékenységet
- az, ha csupán egyetlen az emberi erőforrás gazdálkodás területéhez tartozó tevékenység elvégzése, lásd a
végzett tevékenységet vagy szerepet