TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

78.30.1 Egyéb emberierőforrás­ellátás, ­gazdálkodás

Idetartozik :
- a munkaerő biztosítása hosszabb időtartamú megbízatásokhoz
Az ügyfél a megállapodási időszaka alatt vagy kiválaszthatja a közvetítő által alkalmazott személyt vagy
személyeket, vagy a már meglévő munkaerejének egy részét helyezheti át a közvetítőhöz. A hosszú távú
megbízatású munkavállalók a közvetítő fizetési jegyzékében szerepelnek, aki jogilag is felelős értük, de a
munkavégzés ideje alatt az ügyfél felügyelete alatt állnak. Idetartozik még a munkaerő bérbeadása, a
személyzet bérbeadása, munkavállaló bérbeadása és az ezekre épülő széleskörű személyzeti és
bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása Idetartozik - magyar kiegészítés:
A munkavállalóit kölcsönadó cég tevékenysége, amennyiben egynél több olyan ügyfél részére bocsátja
rendelkezésre őket, amelyek tevékenysége egymástól alapvetően eltér.