TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.40.14 Védjegy, franchise

Idetartozik:


- az eredeti védjegy és franchise, azaz az adott márkanév jogilag regisztrált tulajdonjoga; ezeket (védjegynév
vagy franchise) saját számlára azzal a szándékkal készítik, hogy hasznot húzzanak abból, hogy más számára
megengedik a használatát

Nem tartozik ide:


- a K+F eredményeként létrejött termék vagy elképzelés márkaneve, lásd 72-es ágazat
- a marketinghálózat (kivéve franchise) szervezésére vonatkozó tanácsadás, lásd 70.22.13
- a védjegy és franchise jog menedzselése, lásd 74.90.20
- a védjegy vagy franchise használatának az engedélyezése, lásd 77.40.12