TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.40.1 Szellemi javak és hasonló termékek felhasználási jogának engedélyezése (kivéve a copyright)

Idetartozik:


- a szellemi javak és hasonló termékek használatának engedélyezése, rendelkezésre bocsátása, vagy
másféle feljogosítás a használatra
Ezeknek a termékek hasznosítási joga magában foglalja azt, pl. engedélyadás (licence) harmadik fél részére,
hogy a szabadalmazott terv, eljárás alkalmazásával a termelési folyamatban új termékek szolgáltatások
készüljenek, stb. A korlátozott végfelhasználói engedély (licence), amely valamely termék részeként kerül
értékesítése (pl. csomagolt szoftver, könyv) nem tartozik ide.

Nem tartozik ide:


- a copyright-védelemben részesülő művek (könyv, film, zene, szoftver, számítógépes játék), lásd 58, 59
- a szellemi javakkal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítés, tanúsítás és jogi eljárás, lásd 69.10.15
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise) menedzselése, lásd 74.90.20
- a copyright-védelemben részesülő művek menedzselése, lásd 74.90.20