TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.39.19 Egyéb m.n.s. gép, eszköz kölcsönzése

Idetartozik:


- a valamennyi elektromos és nem elektromos, alapvetően a termelésben tárgyi eszközként használt gép
kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása (kivéve személyi és háztartási gépek) kezelő nélkül, mint:
- motor és turbina
- szerszámgép
- bányászati és olajkitermelő berendezés
- érmével működő játékgépek
- kiállítási anyag
- filmgyártáshoz használt berendezés
- tudományos célú mérő és vezérlő berendezés
- egyéb üzleti és ipari gépek
Idetartozik még:
- a lakó- és irodakonténerek kölcsönzése
- az állatok kölcsönzése (pl. nyáj/csorda, versenylovak)
- a raklap kölcsönzése
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a hangstúdió és -berendezés

Nem tartozik ide:


- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása
kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.31.10
- az építőipari gépek, berendezések kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül,
lásd 77.32.10
- az irodagépek, -bútor és -berendezés kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül,
lásd 77.33.11
- a számítógép kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, lásd 77.33.12