TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.33.12 Számítógép kölcsönzése

Idetartozik:


- a számítógépek és perifériák kölcsönzése, tartós bérlete vagy bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül, mint pl.
elektronikus adatfeldolgozó rendszer, számítógép központi egység, periféria, mágneses vagy optikai olvasó

Nem tartozik ide:


- a számítógép kölcsönzése és tartós bérlete kezelőszemélyzettel az elvégzett munkának megfelelően, lásd
62.03.1