TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

77.11.10 Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése

Idetartozik:


- a 3,5 tonnát meg nem haladó össztömegű személy- és könnyűgépjármű kölcsönzése és tartós bérlete
vezető nélkül

Nem tartozik ide:


- a személygépjármű bérbeadása vezetővel, lásd 49.32.12