TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

74.90.20 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás

Idetartozik:


- a nem ingatlannal, nem biztosítással, nem mérnöki tevékenységgel kapcsolatos speciális tanácsadás, pl. a
művészetek területén, bírósági törvényszéki szakértés stb.
- a szerzői jogvédelemben részesülő művek menedzselése és jövedelmeztetése, kivéve a film- és alkotói
jogokat
- az ipari vagyoni értékű jogok (szabadalom, licence, márkanév, franchise stb.) menedzselése Idetartozik még:
- a magánszemélyek (amatőrök) részére szerződtetés közvetítése filmes, színházi vagy egyéb szórakoztató
produkcióban, sportban
- a könyvek, játékok, alkotások, fényképek stb. elhelyezése kiadónál, producernél stb. Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tartalom szakmai lektorálása

Nem tartozik ide:


- a filmjogok menedzselése, lásd 59.13.12
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadás, lásd 70.22.20
- az alkotói jogok menedzselése, lásd 90.02.19
- a művészeti létesítmények működtetése, lásd 90.04.10
- a sportesemények szervezése, lásd 93.11.10, 93.12.10 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a nyelvi lektorálás, lásd 74.30.11