TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

70.21.10 Pr, kommunikáció tanácsadás

Idetartozik:


- a szervezetek és egyének számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás (beleértve a
lobbizást is) a nagy nyilvánossággal, a kormányzattal, szavazókkal, részvényesekkel és másokkal való
kapcsolatuk és "imázsuk" javítása érdekében

Nem tartozik ide:


- a hirdetés tervezése, megvalósítása, lásd 73.11.11
- a piac- és közvélemény-kutatás, lásd 73.20