TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

69.10.15 Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban

Idetartozik:


- a szabadalmi, szerzői jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítése, tanúsítása és
ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Nem tartozik ide:


- a szellemi tulajdon és hasonló termék felhasználási jogának engedélyezése, lásd 77.40.1