TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

63.99.10 Egyéb m.n.s. információs szolgáltatás

Idetartozik:


- az információkeresés díjazásért vagy szerződéses alapon
- a hírkivágás, sajtókivágás
- a tények, információk összeállítása, kivéve a címjegyzéket
- az automatizált számítógép alapú m.n.s. információszolgáltatás

Nem tartozik ide:


- az irodai kiegészítő szolgáltatás keretében összeállított címjegyzék, lásd 82.19.12
- a telefoninformáció, lásd 82.20.10