TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

58.29 Egyéb szoftverkiadás

Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadása, beleértve a program fordítását vagy
rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez saját számlás alapon Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szoftversokszorosítás, lásd 18.20.30
- a nem egyedi szoftver kiskereskedelem, lásd 47.00.31
- a kiadáshoz nem köthető szoftver előállítás, beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését
speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd 62.01
- az on-line szoftverszolgáltatás, felhasználói tárhely (hosting) és más alkalmazásszolgáltatás nyújtása
(ASP), lásd 63.11