TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Idetartozik még:
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá
szállítási célbó