TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

49.50.11 Nyers és finomított kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása