TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

43.22.11 Vízvezeték és vízelvezető­szerelés

Idetartozik:

- a forró- és hideg vizes csőrendszer szerelése (vízvezeték-szerelés), tűzoltó berendezés vízszállító rendszereinek szerelése - a rögzített fürdőszobai berendezések szerelési munkái - a vízhálózat összeszerelése - a nyomott vizes tűzoltó berendezés szerelési munkái (tömlővel és csővel ellátott tűzcsappal együtt) - az alagcsövezési munkák Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az épületek csővezeték rendszerének tisztítása és dugulás elhárítása

Nem tartozik ide:


- a helyiségfűtő berendezés felszerelése, beleértve a kapcsolódó csőszerelést, lásd 43.22.12 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a szennyvíz- és zárt csapadékvízcsatornák dugulásának megszüntetése, lásd 37.00.11