TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

43.21.10 Villanyszerelés

Idetartozik:

- az épület és egyéb építmény alapvető elektromos hálózatának villanyszerelési munkái - a berendezések felszereléséhez szükséges villanyszerelési munkák - a készenléti (vészhelyzeti) áramforrás huzalozási és szerelési munkái - a tűzjelző és betörés elleni riasztórendszer helyszíni szerelése - a minden fajta házi antenna felszerelése, műholdvevő antennával együtt - a kábeltelevíziós hálózat épületen belüli szerelése - a távközlési vezeték elektromos szerelése - az épület fűtő- és egyéb elektromos szerkezeteinek villanyszerelési munkái, beleértve napkollektorok és a lábazati fűtés szerelését is - a villanymérőórák felszerelése - az út, repülőtér és kikötő világító és jelzőrendszerének szerelése Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a vasút, földalatti vasút világítás és elektromos jelzőrendszerének felszerelése

Nem tartozik ide:


- az erőművi villanymotorok, generátorok és transzfomátorok szerelése, lásd 33.20.50
- a vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszerének építése, lásd 42.12.20
- az önműködő tűzoltó berendezés szerelési munkái, lásd 43.22.11
- a fűtőberendezés felszerelési munkái, lásd 43.22.12
- a tűzállóvá tevő művelet, lásd 43.29.11 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tűzjelzés) üzembe helyezése, fenntartása, ha szolgáltatás
keretében, nem elkülönülten végzik, lásd 80.20.10