TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

43.13.10 Talajmintavétel, próbafúrás

Idetartozik:

- a próbafúrás és talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra

Nem tartozik ide:


- az olaj- a és gázkitermelési célú fúrás, lásd 09.10.11
- a bányászattal kapcsolatos próbafúrás, lásd 09.90.1
- a víztermelő kút fúrása, lásd 42.21.24