TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

43.12.12 Földkitermelés, talajmozgatás

Idetartozik:

- a közmű, települési vízelvezető építéséhez, különböző útmunkákhoz stb. kapcsolódó árokásás - a különböző építmények építéséhez kapcsolódó árokásás - a szennyezett talaj eltávolítása- a földterület-helyreállító munkák - a nagyarányú földmunka, talajkitermelés, rézsűzés, talajmozgatás töltés és átjáró létesítésénél útépítés (út, autópálya, vasút stb.) építésének megkezdése előtt - a m.n.s. talajkitermelés és földmozgatás