TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42 Egyéb építmény építése

Idetartozik még: - a minden egyéb építmény fejlesztési projektje is

Nem tartozik ide:


- az épületek projektjei, lásd 41.00