TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.99.29 M.n.s. egyéb építmény építése

Idetartozik:

- a földterület felparcellázása ingatlanfejlesztéssel, pl.útbekötéssel, távközlési vonal bekötéssel és/vagy hasonló, előkészítő jellegű ingatlanfejlesztésekkel - az egyéb m.n.s. építmény építése Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a katonai műszaki létesítmények építése Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a földterület parcellázása ingatlanfejlesztés nélkül, lásd 68.10