TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.99.21 Bányászati és feldolgozóipari építmény építése

Idetartozik:

- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna, építése és javítása, vasöntöde és kokszolókemence építése és javítása - a vegyipari és ahhoz kapcsolódó létesítmény építési munkái - az egyéb feldolgozóipari létesítmény építési és javítási munkái Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szénhidrogénfogadó-állomások építése

Nem tartozik ide:


- az ipari épület építése, lásd 41.00.41;
- a raktárépület építése, lásd 41.00.46; Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- az aknamélyítés, lásd 43.99.90
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top