TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.99.11 Bányászati és feldolgozóipari építmény

Idetartozik:

- a bányászati és kapcsolódó üzemek, pl. bánya rakodó és kirakodó állomása, szellőzőakna és szellőzőtorony, bányászati célú alagút és járat - a vegyi alapanyagokat, műanyagokat, gyógyszereket és egyéb vegyi anyagokat előállító üzem - a vegyi és kapcsolódó feldolgozóipari üzemek, pl. kohó, kemence, kokszolókemence - a m.n.s. speciális feldolgozóipari létesítmény, pl. vasöntöde Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a szénhidrogénfogadó-állomások

Nem tartozik ide:


- a nem specializált ipari épületek, lásd 41.00.21