TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.22.22 Helyi elektromos és távközlési vezeték építése

Idetartozik:

- a helyi föld feletti vagy föld alatti elektromos hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl. transzformátorállomás és helyi elosztó alállomás építése - a helyi föld feletti vagy föld alatti távközlési hálózat építése, kiegészítő létesítményekkel együtt, pl. átjátszótorony építése - a településen belüli elosztást szolgáló antenna, transzformátorállomás építése Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a távközlő hálózat oszlopainak építése

Nem tartozik ide:


- a távolsági távközlési és elektromos vezeték építési munkái, lásd 42.22.21
- az árokásás, lásd 43.12.12
- a kábeltelevízió-hálózat kiépítése épületen belül, lásd 43.21.10