TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.21.13 Öntözőrendszer (csatorna); vízszállító fővezeték és vezeték; vízkezelő telep, szennyvíztározó telep és szivattyúállomás

Idetartozik - magyar kiegészítés: - a víztornyok