TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.13.20 Híd, alagút építése

Idetartozik - magyar kiegészítés: - a közúti és gyalogoshíd építése fémből, betonból és egyéb anyagból; - a magas vezetésű autópálya építése; - az alagút építése; - a földalatti vasút alagútjának építése

Nem tartozik ide:


- az autópálya, út, vasút és repülőtéri futópálya építése, lásd 42.11, 42.12
- a vízi létesítmények építési munkái, lásd 42.91
- az építmény acélszerkezetének építése, lásd 43.99.50
- az aknamélyítés, lásd 43.99.90 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a híd, alagút világítás és az elektromos jelzőrendszerének felszerelése, lásd 43.21.10