TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.13.10 Híd, alagút

Idetartozik:

- a közúti és gyalogoshíd fémből, betonból és egyéb anyagból - a magas vezetésű autópálya - az alagút Idetartozik még:
- a földalatti vasutak alagútja
Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az autópálya alagútja

Nem tartozik ide:


- a jármű- a és gyalogos aluljáró, lásd 42.11.10
- a bányászati munkák tárnái, aknái egyéb létesítményei, lásd 42.99.11