TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.12.20 Vasút, földalatti vasút építése

Idetartozik:

- a vasút, földalatti vasút építése: - a kavicságy-, és sínfektetési munkák - a váltó, csomópont és kereszteződés kiépítése - a vasúti pálya ellenőrző és biztonsági rendszerének építése - a sikló és kábelvasút építése - a vasúti pálya felújítási és javítási munkái

Nem tartozik ide:


- a földalatti vasút alagútjának építése, lásd 42.13.20 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a vasút, földalatti vasút világítás és elektromos jelzőrendszerének felszerelése, lásd 43.21.10