TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

42.11.20 Út, autópálya, utca és egyéb, jármű­ vagy gyalogos útvonal, repülőtéri kifutópálya építése

Idetartozik:

- az autópálya, út, utca, egyéb jármű- és gyalogosút, szabadtéri autóparkoló alapjának építése - az út és parkoló felszíni munkái: építés és helyreállítás aszfaltozással, betonozással és hasonló módon - a gyalogjáró, közlekedésszabályozó szerkezet, kerékpárút stb. építése - a szalagkorlát, alacsony elválasztó fal, közlekedési jelzések stb. építése - a jelzés létrehozása és karbantartása utakon - az útjavítás és -karbantartás - a repülőtéri kifutópálya, gurulóút, hangárelőtér, kifutóút építése - a jelzés festése utakon, parkolók felületén és hasonló felületen Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a jármű- és gyalogos aluljáró építése

Nem tartozik ide:


- a magas vezetésű autópálya, alagút és híd építése, lásd 42.13.20
- a csővezeték és kábel építésével kapcsolatos útépítési munkák (víz, szennyvíz, gáz, elektromos, telefon
stb.), lásd 42.21, 42.22
- a vasúti elektromos vezeték építési munkái, lásd 42.22.21 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a közúti világítás és elektromos jelzőrendszer felszerelése, lásd 43.21.10