TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.49 Egyéb nem lakóépület építése

Idetartozik:


- a javítóintézetek, börtönök, vizsgálati fogdák, laktanyák és barakkok építése (fegyveres erők, rendőrség
vagy tűzoltószolgálat számára) Idetartozik még:
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények építése
- a buszmegállók, nyilvános WC-k, mosdók stb. építése Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a történelmi műemlék jellegű akvaduktok építése

Nem tartozik ide:


- a telefonfülkék építése, lásd 41.00.45
- a múzeumok építése, lásd 41.00.48
- az egyházi épületek építése, lásd 41.00.48
- a javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházainak építése, lásd 41.00.48
- a katonai műszaki létesítmények építése, lásd 42.99.29