TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.48 Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú épület építése

Idetartozik:

- a mozik, koncerttermek, operaházak, színházak stb. építése - a tanácskozótermek és olyan többcélú épületek építése, amelyeket elsősorban közművelődésre, szórakoztatásra használnak - a kaszinók, cirkuszok, zenetermek, tánctermek, diszkók, zenepavilonok stb. építése - a múzeumok, művészeti galériák, könyvtárak és raktáraik építése - az iskola-előkészítőnek, alap- és középfokú oktatásra használt épületek építése (pl. bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák stb.) - a felső szintű oktatásra és kutatásra használt épületek, kutatólaboratóriumok építése - a beteg, sebesült és sérült emberek orvosi ellátására, ápolására, gondozására szolgáló intézmények építése - a szanatóriumok, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő-kórházak, pszichiátriai kórházak, szülőotthonok, anya- és gyermekgondozó központok építése - a beltéri sport céljára használt épületek (kosárlabda- és teniszpályák, uszodák, tornatermek, korcsolya- és jégkorongpályák stb.) építése, amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is (zuhanyozók, öltőző helyiségek stb.) - a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák stb. építése. Idetartozik még:
- a levéltári épületek építése
- a speciális iskolák építése fogyatékos gyermekek részére
- a továbbképző intézetek építése
- a meteorológiai állomások, obszervatóriumi épületek építése
- az egyetemi, javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházainak építése
- a hő- és vízterápiára, rehabilitációra, vértranszfúziós célokra, anyatejgyűjtésre, állatorvosi kezelésre stb.
használt épületek építése
- az idősek vagy fogyatékosok ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátást is
nyújtó) épületek építése
- a temetői épületek (ravatalozók, krematóriumok) építése Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állat- és növénykertek épületeinek építése

Nem tartozik ide:


- a bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon építése, lásd 41.00.34
- az egyetemi diákotthon, lásd 41.00.34
- az idős és fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok építése, lásd 41.00.34
- a szórakozó- és szabadidőparkok létesítményeinek építése, lásd 42.99.22
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények építése, lásd 41.00.49
- a szabadtéri sport céljára használt létesítmények pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb. építése,
lásd 42.99.22 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a stadionok építése, lásd: 42.99.22