TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.46 Tároló, siló és raktár építése

Idetartozik:

- a tárolók és tartályok építése - az olaj- és gáztartályok építése - a gabona-, cement- és egyéb szárazanyagsilók építése - a hűtőházak és a speciális áruraktárak építése Idetartozik még:
- a raktárépületek építése

Nem tartozik ide:


- a mezőgazdasági célra használt silók és raktárépületek építése, lásd 41.00.42
- a víztornyok építése, lásd 42.21.22
- a szénhidrogénfogadó-állomások építése, lásd 42.99.21