TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.28 Szórakoztatási, oktatási, egészségügyi, intézményi gondozási vagy vallási célú épület

Idetartozik:

- a mozik, koncerttermek, operaházak, színházak stb. - a tanácskozótermek és olyan többcélú épületek, amelyeket elsősorban közművelődésre, szórakoztatásra használnak - a kaszinók, cirkuszok, zenetermek, tánctermek, diszkók, zenepavilonok stb. - a múzeumok, művészeti galériák, könyvtárak és raktáraik - az iskola-előkészítőnek, alap- és középfokú oktatásra használt épületek (pl. bölcsődék, óvodák, általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák stb.) - a felső szintű oktatásra és kutatásra használt épületek, kutatólaboratóriumok - a beteg, sebesült és sérült emberek orvosi ellátására, ápolására, gondozására szolgáló intézmények - a szanatóriumok, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő-kórházak, pszichiátriai kórházak, szülőotthonok, anya- és gyermekgondozó központok - a beltéri sport céljára használt épületek (kosárlabda- és teniszpályák, uszodák, tornatermek, korcsolya- és jégkorongpályák stb.), amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is (zuhanyozók, öltőző helyiségek stb.) - a templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák stb Idetartozik még:
- a levéltári épületek
- a speciális iskolák fogyatékos gyermekek részére
- a továbbképző intézetek
- a meteorológiai állomások, obszervatóriumi épületek
- az egyetemi, javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházai
- a hő- és vízterápiára, rehabilitációra, vértranszfúziós célokra, anyatejgyűjtésre, állatorvosi kezelésre stb.
használt épületek
- az idősek vagy fogyatékosok ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátást is
nyújtó) épületek
- a temetői épületek (ravatalozók, krematóriumok) Idetartozik - magyar kiegészítés:
- az állat- és növénykertek épületei

Nem tartozik ide:


- a bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon, lásd 41.00.14
- az egyetemi diákotthon, lásd 41.00.14; - idős és fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok, lásd
41.00.14
- a szórakozó- és szabadidőparkok, lásd 42.99.12
- a szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények, lásd 41.00.29
- a szabadtéri sport céljára használt létesítmények pl. szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb., lásd
42.99.22 Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a stadionok, lásd: 42.99.22