TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.26 Tároló, siló, raktár

Idetartozik:

- a tárolók és tartályok - az olaj- és gáztartályok - a gabona-, cement- és egyéb szárazanyagsilók - a hűtőházak és a speciális áruraktárak Idetartozik még:
- a raktárépületek

Nem tartozik ide:


- a mezőgazdasági célra használt silók és raktárépületek, lásd 41.00.22
- a víztornyok, lásd 42.21.13
- a szénhidrogénfogadó-állomások, lásd 42.99.11