TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.22 Mezőgazdasági épület (nem lakó)

Idetartozik:

- a mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépületek pl. tehén- és lóistállók, disznóólak, juhaklok, versenyistállók, baromfitartó épületek, csűrök, magtárak, hangárok és egyéb mezőgazdasági melléképületek, pincék, borkészítő üzemek, bortárolók, üvegházak, silótakarmány-tárolók stb Nem tartoznak ide:
- az állat- és botanikus kertek egyéb építményei, lásd 42.99.12 Nem tartoznak ide - magyar kiegészítés:
- az állat- és botanikus kertek épületei, lásd 41.00.28