TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

41.00.14 Közösségi lakóépület

Idetartozik:

- az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épületei, pl. a nyugdíjas otthonok, munkásszállók, szeretetotthonok, árvaházak, hajléktalanok szállói stb. Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a diákotthonok és kollégiumok;
- a bentlakásos iskolához tartozó, de önálló épületben lévő diákotthon;
- a fogyatékosok részére szociális ellátást nyújtó otthonok.

Nem tartozik ide:


- a kórházak, klinikák, lásd 41.00.28
- az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületei, lásd 41.00.28
- a börtönök, barakkok, lásd 41.00.29