TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

30.40 Katonai harcjármű gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a fegyver és lőszer gyártása, lásd 25.40